Pressmeddelande 2021-05-03

 Netgate förvärvar nybyggt datacenter i Åmål 

 Netgate AB har träffat en överenskommelse med ÅF Digital Solutions AB
 om att förvärva datacenterverksamheten i Åmål.

 Med datacenter i egen regi säkrar Netgate sin leverans av kvalificerade IT-driftlösningar
 i teknisk framkant samt stärker positionen som ledande IT-aktör i närområdet.

Läs pressmeddelandet

Netgate AB


Varför välja oss?

Vi på Netgate är specialiserade på molntjänster och IT-drift där vi tillhandahåller professionella tjänster för drift av affärskritiska IT-funktioner. Vi har tillsammans över 30 års erfarenhet och en gedigen kompetens i samtliga branschaktuella områden.

Vår Ambition

Vår ambition är och kommer alltid att vara att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidighet, förtroende och partnerskap där vi skapar mervärde för våra kunder genom att leverera professionella IT‐lösningar som ger våra uppdragsgivare affärsmässiga fördelar.

Om Företaget

Network Gate Sweden AB grundades 2015. Netgate är specialiserade på molntjänster och IT-drift med fokus på affärsnytta. Vi levererar IT-driftlösningar i teknisk framkant till företag och organisationer samt till offentlig sektor.

Genom hög kompetens, lång erfarenhet, stort engagemang samt tjänster och produkter som effektiviserar kundernas IT-miljö, erbjuder vi ett ansvarstagande strategiskt och långsiktigt partnerskap. Åt flera av våra kunder fungerar vi som ”extern IT-avdelning” eller som stöd i form av kompetens vid genomförande av större IT-projekt.

Netgate står för kunskap, engagemang, förtroende och närhet. Våra kunder och dess förtroende är vår absolut viktigaste tillgång. En långsiktig samarbetspartner med ett strategiskt tänk som gör att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta oss förenkla nyttjandet av it i vardagen.

Genom vår samlade erfarenhet och djupgående kompetens kring molntjänster och IT-drift, kan vi på Netgate garantera en oslagbar kombination för en framtidssäkrad, modern och flexibel drift av er IT-miljö.

Tjänster


Gemensamt för alla våra tjänster är 100% kundnöjdhet. Vi levererar professionella tjänster av högsta kvalité där vi alltid sätter kundnyttan i fokus. Vårt mål är att alltid uppfylla kundens krav och tillgodose förväntningarna, och helst överträffa dem.

Vi strävar alltid efter att våra tjänster skall tillföra verksamheten det som krävs för att öka tillväxt och lönsamhet. Det ska vara tydligt och klart för våra uppdragsgivare att de köper tjänster som tillför verksamheten ett mervärde snarare än komplicerad teknik.

Molntjänster

Vi på Netgate är specialiserade på molntjänster och integrationen av dessa i verksamheten.
Molnet erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att konsumera IT-tjänster på. Aldrig mer en server på kontoret!

IT-drift

Netgate har tillsammans över 30-års erfarenhet från proaktiv IT-drift av affärskritiska system.
Vi erbjuder ett helhetskoncept till fast pris där ni som kund helt kan fokusera på er kärnverksamhet och låta en professionell partner sköta er IT-miljö.

Konsulttjänster

Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda konsulttjänster inom samtliga branschaktuella områden. Vårt fokus ligger alltid på att leverera kunskap och "Know How" som tillför verksamheten ett mervärde, och som helst överträffar kundernas förväntningar.

Molntjänster


Vad är en molntjänst?

Det finns en mängd olika benämningar på molntjänster som ex "Cloud Computing", "IT-OnDemand", "IT på kran" etc. Beskrivningarna och begreppen är många och det råder minst sagt delade meningar om exakt vad som definierar en molntjänst och vad man kan förvänta sig utav den.

För oss på Netgate är molntjänster ett begrepp med följande egenskaper och funktioner för leverans av en IT-tjänst.

Tjänsten skall produceras externt utan att kunden skall behöva bry sig om underliggande infrastruktur som servrar, lagring, nätverk, licenser, backuper etc.

Tjänsten skall vara helt dynamisk och fullt skalbar där kunden själv avgör hur mycket resurser som skall nyttjas, när de ska nyttjas, hur de ska nyttjas.

Tjänsten skall levereras enligt en prissättningsmodell där det faktiska resursutnyttjandet ligger till grund för totalkostnaden.

Hur fungerar en molntjänst?

En bra liknelse vi gärna gör är att se på molntjänster och dess resurser (servrar, lagring, virtuella maskiner, nätverk, applikationer/tjänster etc.) på samma sätt som elektricitet och hur den levereras till dig från ditt elbolag.
Allt "bara fungerar!" utan att du behöver bekymra dig om underliggande infrastruktur - du bara betalar endast för det du använder.

Du får tillgång till de resurser som du behöver utan att behöva hantera IT-tjänster i egen regi vilket idag har blivit kostsamt, komplext, och ineffektivt.

Kort sammanfattat kan man säga att molnet förenklar IT och sänker kostnaderna.

Vårt erbjudande

Molnet är troligen den största förändringen i IT-branschen sedan internets genombrott för drygt 25 år sedan. Drivkrafterna för att överväga molntjänster är att kunna producera it på ett mer flexibelt sätt till lägre kostnader.

Vi på Netgate är övertygade om att molntjänster är här för att stanna och detta är något som utgör en stor del av vår kärnverksamhet. Tack vare vår samlade kunskap och långa erfarenhet kan vi på Netgate erbjuda professionella molntjänster där vi som alltid sätter kundnyttan i fokus.

Låt er resa till molnet börja redan idag! Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer kring hur dessa tjänster kan tillföra just er verksamhet mervärde och en effektivare IT-miljö.

Team Netgate


Andreas Berg

Ansvarig för molntjänster och IT-drift. Specialiserad på molntjänster från Microsoft och VMware. Innehar ett flertal certifieringar från de ledande aktörerna.

+46 (0)532 60 77 81

andreas.berg@netgate.se

Fredrik Sjöberg

Ansvarig för konsulttjänster och försäljning. Stor kunskap kring verksamhetskonsulting. Stark kompetens av Microsofts samarbetsplattform Office 365.

+46 (0)532 60 77 82

fredrik.sjoberg@netgate.se

Andreas Rådén

Ansvarig för IT-säkerhet och nätverkslösningar. Djup teknisk expertis inom säkerhet och automation. Mångårig erfarenhet av storskalig IT-drift.

+46 (0)532 60 77 83

andreas.raden@netgate.se

Eric Engtorp

Supporttekniker på Netgate. Eric möter våra kunder med stort engegemang och hjälper till med stort som smått på ett metodiskt och rationellt sätt.

+46 (0)532 60 77 84

eric.engtorp@netgate.se


Våra IT-konsulter har olika kompetensprofiler och inriktningar som gör att vi kan åta oss varierande uppdrag. Uppdragen skiftar från att vara IT-stöd till IT-ansvariga till att ta fullt ansvar för drift och underhåll av system och IT-infrastruktur.

Våra samarbetspartners


                                                     Network Gate Sweden AB   |   Strandgatan 5   |   SE-662 31 Åmål   |   +46 532 60 77 80   |   info@netgate.se